Portal Integracyjny PŁOCK

Przejdź do treści

UWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

19.08.2016

UWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu SzkoleniowegoUWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wstrzymanie wydawania wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

22.08.2016

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 23 sierpnia 2016 r. wstrzymuje wydawanie wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.Wstrzymanie wydawania wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

Wstrzymanie wydawania wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

29.08.2016

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

29.08.2016

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

29.08.2016

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Aktualności

Archiwum

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

poniedziałek, 29 sierpień 2016, 11:35

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

poniedziałek, 29 sierpień 2016, 11:34

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

poniedziałek, 29 sierpień 2016, 11:31

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowania stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

Wstrzymanie wydawania wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

poniedziałek, 22 sierpień 2016, 11:37

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 23 sierpnia 2016 r. wstrzymuje wydawanie wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.Wstrzymanie wydawania wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia

UWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

piątek, 19 sierpień 2016, 10:52

UWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu SzkoleniowegoUWAGA!!! - Zmiana w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Płockie Targi Pracy i Kariery 2016

wtorek, 16 sierpień 2016, 11:12

Zaproszenie dla wystawcówPłockie Targi Pracy i Kariery 2016

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

piątek, 12 sierpień 2016, 07:34

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż przedłuża nabór wniosków w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Środki na realizację bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

czwartek, 11 sierpień 2016, 09:34

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 16 sierpnia 2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życiaŚrodki na realizację bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życiaWykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki