Portal Integracyjny PŁOCK

Przejdź do treści

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków

04.11.2016

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków

Zakończenie naboru wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

10.11.2016

Od dnia 10.11.2016 r. MUP w Płocku zamyka nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych.Zakończenie naboru wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

Zakończenie naboru wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

Projekt aktywizacyjny „Bliżej rynku pracy”

16.11.2016

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do udziału w bezpłatnym projekcie.Projekt aktywizacyjny „Bliżej rynku pracy”

Projekt aktywizacyjny „Bliżej rynku pracy”

Wstrzymanie wydawania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

28.11.2016

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 29.11.2016r. wstrzymuje wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.Wstrzymanie wydawania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wstrzymanie wydawania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Aktualności

Archiwum

Wstrzymanie wydawania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

poniedziałek, 28 listopad 2016, 13:31

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 29.11.2016r. wstrzymuje wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.Wstrzymanie wydawania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Projekt aktywizacyjny „Bliżej rynku pracy”

środa, 16 listopad 2016, 10:53

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do udziału w bezpłatnym projekcie.Projekt aktywizacyjny „Bliżej rynku pracy”

Zakończenie naboru wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

czwartek, 10 listopad 2016, 13:45

Od dnia 10.11.2016 r. MUP w Płocku zamyka nabór wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych.Zakończenie naboru wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków

piątek, 4 listopad 2016, 10:41

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków

Nabór wniosków w sprawie zawarcia w roku 2017 umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

piątek, 4 listopad 2016, 09:45

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 14 listopada 2016 roku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia w roku 2017 umowy o zorganizowania stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nabór wniosków w sprawie zawarcia w roku 2017 umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

środa, 2 listopad 2016, 13:15

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 7 listopada 2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

poniedziałek, 31 październik 2016, 10:52

Miejski Urząd Pracy w Płocku zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życiaWykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki